SCHOUSKOLLEKTIVET

Image

It will be silence

Onsdag 8. mai, hele kvelden, i foajeen

Scenekunst+ Unge lovende-aften

En installasjon av Schouskollektivet (Sophie Barth & Nina Krogh)

«Det vil bli stillhet» er en tittel hentet fra Samuel Becketts «The Unnamable», og er en publikumsrettet installasjon hvor vi inviterer til kontemplasjon og stillhet. I installasjonen utforsker vi flere former for stillhet i folksomme omgivelser. Stillhet er et sentralt tema i Becketts forfatterskap, noe vi vil utforske videre i prosjektperioden.

Schouskollektivet arbeider i en 3-års-periode med forskningsprosjektet «Variations of Beckett». Fire kunstnere blir hvert år invitert til å utvikle egne prosjekter med utgangspunkt i Becketts verk. Kunstnergruppen vil dele den kunstneriske forskningen gjennom året, og har en felles visning på slutten av hvert år foran publikum.

Vi utforsker arbeidsmetoder fra hverandres fagfelt, og med det bygger opp en plattform for tverrkunstnerisk samarbeid. Prosjektet er i samarbeid med Oslo teatersenter.

Nettside: www.variationsofbeckett.net